• IMAP, POP3 en SMTP SETTINGS:IMAP SETTINGSServer: mail.!UWDOMEIN!.nlPort: 995Versleutingsmethode: SSL/TLS POP3 SETTINGS:Server: mail.!UWDOMEIN!.nlPort: 993Versleutingsmethode: SSL/TLSSMTP SETTINGSS...